ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ལྷག་པ། ༢༠༢༤/༠༢/༢༨

བལ་ཡུལ་གསར་འགོད་པའི་བོད་གླེང་སློང་གི་དཀའ་ངལ།


༄༅།། བལ་ཡུལ་གྱི་གསར་འགོད་པ་ཚོས་བོད་ནང་གི་བོད་པའི་གནད་དོན་ལ་དམའ་འབེབས་དང་བོད་པ་བཙན་བྱོལ་བའི་གནས་སྟངས། རྒྱ་ནག་གི་ཆབ་སྲིད་བཅས་ལ་འབྲེལ་ཡོད་པའི་གསར་འགྱུར་ཁག་འབྲི་འགོད་བྱེད་མི་ཆོག་པའི་དམ་བསྒྲགས་དང་བཀག་སྡོམ་བྱེད་པའི་སྐོར། གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ལ་ཐོན་པའི་གནས་ཚུལ་དེ་ཕུན་ཚོཌ་ཚེ་རིང་གིས་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་དང་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་ཡི་རེད།

ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

XS
SM
MD
LG