ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་མིག་དམར། ༢༠༢༤/༠༥/༢༨

ཐེ་ལན་ཌི་དང་ཡུ་གུར་བ་སྐྱབས་བཅོལ་བ།


ལོ་འདིའི་འཛམ་གླིང་གི་སྐྱབས་བཅོལ་བའི་ཉིན་མོར་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་གང་སར་བཙན་བྱོལ་དུ་ཡོད་པའི་ཞིན་ཅང་གི་ཡུ་གུར་བའི་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ལྷོ་ཤར་ཨེ་ཤི་ཡའི་རྒྱལ་ཁབ་ཐེ་ལན་ཌི་ལ་རྒྱལ་ཁབ་དེའི་བཀག་ཉར་ཁང་དུ་བཅུག་ཡོད་པའི་ཡུ་གུར་བ་སྐྱབས་བཅོལ་བ་རྣམས་གློད་འགྲོལ་གཏོང་དགོས་ཞེས་འབོད་སྐུལ་གྱི་གསར་འགོད་གསལ་བསྒྲགས་ཤིག་སྤེལ་ཡོད་པའི་སྐོར། པདྨ་བདེ་ཆེན་ལགས་ཀྱིས་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་དང་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་ཡི་རེད།།

ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

XS
SM
MD
LG