ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཉི་མ། ༢༠༢༤/༠༣/༠༣

ཧོང་ཀོང་གི་གྲོས་ཚོགས་ཚོགས་ཁང་མཐའ་འཁོར་དུ་ངོ་རྒོལ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

དེ་རིང་གཟའ་ལྷག་པའི་ཉིན་ཧོང་ཀོང་དུ་ཉེས་ཅན་རྒྱ་ནག་ལ་རྩིས་སྤྲོད་ཀྱི་ཁྲིམས་གཞིར་ངོ་རྒོལ་བྱེད་མཁན་ཁྲི་ཚོ་ཁ་ཤས་ཀྱིས་གྲོས་ཚོགས་ལས་ཁུངས་ཀྱི་མཐའ་འཁོར་དུ་ཡང་བསྐྱར་གཞི་རྒྱ་ཆེ་བའི་ངོ་རྒོལ་ལས་འགུལ་སྤེལ་ཡོད་པ་དང་། བདེ་འཇགས་ཉེན་རྟོག་པས་ངོ་རྒོལ་བའི་སྟེང་མཆི་སྦྱིན་དུ་རླངས་དང་འགྱིག་གི་མེ་མདའ་བརྒྱབ་པ་དང་ངོ་རྒོལ་བས་དེ་ལ་ཡ་ལན་སློག་པ་སོགས་ཟང་ཟིང་གི་གནས་ཚུལ་བྱུང་ཡོད། ཡིན་ནའང་ཧོང་ཀོང་གི་གྲོས་ཚོགས་ཚོགས་གཙོས་དེ་རིང་ཁྲིམས་གཞི་དེའི་ཐད་གྲོས་ཚོགས་ནང་བགྲོ་གླེང་བྱེད་རྒྱུ་ཕྱིར་འགྱངས་གནང་ཡོད་ཅིང་གཟའ་ལྷག་པའི་ཉིན་གྱི་ངོ་རྒོལ་ནི་གཟའ་ཉི་མར་མི་ས་ཡ་གཅིག་དང་ཁྲི་གསུམ་ཙམ་གྱིས་ངོ་རྒོལ་བྱས་པའི་རྗེས་ལ་བྱུང་བ་ཞིག་ཡིན་པ་སོགས་ཀྱི་སྐོར། གནས་ཚུལ་ཐོན་པ་ཁག་པ་སངས་དབྱངས་སྐྱིད་ལགས་ཀྱིས་སྙན་སྒྲོན་ཞུས་ཡོད།།

ཧོང་ཀོང་མི་མང་གི་ངོ་རྒོལ་ལས་འགུལ།
please wait

No media source currently available

0:00 0:06:14 0:00
ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

XS
SM
MD
LG