ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་མིག་དམར། ༢༠༢༣/༡༢/༠༥

ཨ་རིའི་ཞིང་པ་ཚོར་རོགས་རམ་སྤྲོད་འཆར།


༄༅།། མི་རི་ཀའི་གཞུང་གིས་ཞིང་པ་ཚོར་སྔ་ལོ་རོགས་དངུལ་སྤྲད་པ་ལྟར་འདི་ལོ་ཡང་གུན་གསབ་རོགས་རམ་སྤྲོད་འཆར་ཡོད་ཅིང་། སྲིད་འཛིན་ཌོ་ནལ་ཊམ་གྱིས་རིང་མིན་ཉི་ཧོང་གི་ས་ཐོག་ཏུ་རྒྱ་ནག་གི་སྲིད་འཛིན་ཞིས་ཅིན་ཕིང་ལ་མཇལ་འཕྲད་གནང་བའི་སྐབས་སུ་འབྲེལ་ཡོད་རྒྱལ་ཁབ་གཉིས་ཀྱི་ཚོང་དམག་འགྲིག་འཇགས་ཡོང་རྒྱུར་གྲོས་མོལ་བྱ་འཆར་ཡོད་ལུགས་གསུངས་ཡོད་པ་སོགས་ཀྱི་སྐོར། ཕྱུན་ཚོགས་ཚེ་རིང་གིས་ཕྱོགས་བསྒིགས་གནང་བའི་གནས་ཚུལ་གསན་རོགས་གནང་།།

ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

XS
SM
MD
LG