ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཉི་མ། ༢༠༢༤/༠༤/༡༤

གཞུང་ཞབས་ཟུར་པ་རྒྱལ་མཚན་ཆོས་ལྡན་དགུང་ལོ་༡༠༠་ལ་ཕེབས་པ།


དེ་སྔོན་རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕྲེང་༡༣་པའི་སྐུ་དུས་ཏེ། ཕྱི་ལོ་༡༩༡༩་ལོར་བོད་དུ་འཁྲུངས་པའི་གཞུང་ཞབས་ཟུར་པ་རྒྱལ་མཚན་ཆོས་ལྡན་ད་ལྟ་དགུང་གྲངས་༡༠༠་ལ་ཕེབས་ཡོད་ཅིང་། ཁོང་གི་བུ་ཕྲུག་དང་ཉེ་དུ། བོད་པའི་གྲོགས་པོ་ཁག་ཅིག་བཅས་ཀྱིས་གཞུང་ཞབས་ཟུར་པ་དེའི་ལོ་བརྒྱའི་དགའ་སྟོན་ལ་རྟེན་འབྲེལ་ཟབ་རྒྱས་ཞུས་ཡོད་པ་སྐོར་གྱི་སྐོར། གཞུང་ཞབས་ཟུར་པ་རྒྱལ་མཚན་ཆོས་ལྡན་གྱི་བུ་མོ་ཚེ་རིང་དབྱངས་སྐྱིད་ལགས་སུ་བཅར་འདྲི་ཞུས་ཏེ་གནས་ཚུལ་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་གནང་བ་དེ་གསན་རོགས་གནང་།།

ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

XS
SM
MD
LG