ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་པ་སངས། ༢༠༢༤/༠༥/༢༤

མ་སཱུད་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་ཐོ་གཞུང་ནག་པོར་འགོད་སྲིད།


༄༅།། པ་ཀི་སི་ཐན་གྱི་ས་ཐོག་ཏུ་གཞིས་ཚུགས་ཡོད་པའི་ཇཱེ་ཤི་མོ་ཧ་མེ་ཐེ་འཇིགས་སྐུལ་ཚོགས་པའི་འགོ་ཁྲིད་མ་སཱུད་ཨ་ཛར་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་བདེ་འཇགས་ལས་འཛིན་ལྷན་ཁང་གི་ཐོ་གཞུང་ནག་པོར་འགོད་རྒྱུ་དེར་རྒྱ་ནག་གིས་རྒྱ་གར་ཚུད་པའི་འབྲེལ་ཡོད་རྒྱལ་ཁབ་ཚང་མར་གྲོས་མོལ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་ཅིང་། དེར་བརྟེན་གནད་དོན་དེ་མགྱོགས་མྱུར་ངང་དུ་འགྲིག་འཇགས་འབྱུང་སྲིད་པའི་རེ་བ་ཡོད་ཅེས་རྒྱ་ནག་གིས་གསལ་བསྒྲགས་བྱས་ཡོད་པའི་སྐོར། ཕུན་ཚོགས་ཚེ་རིང་གིས་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་གནང་བའི་གནས་ཚུལ་དེ་གསན་རོགས་གནང་།།

ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

XS
SM
MD
LG