ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཕུར་བུ། ༢༠༢༤/༠༤/༢༥

བལ་ཡུལ་གྱིས་བོད་མིའི་ཐོབ་ཐང་སྲུང་སྐྱོབ་ཀྱི་ཁས་ལེན།


༄༅།།བལ་ཡུལ་གཞུང་གིས་ཨ་རི་ལ་བལ་ཡུལ་ནང་ཡོད་པའི་བོད་མིའི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལ་མུ་མཐུད་སྲུང་སྐྱོབ་ཞུ་རྒྱུའི་ཁས་ལེན་ཞུས་ཡོད་པར་བལ་ཡུལ་ནང་བཅའ་སྡོད་བོད་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་གིས་དགའ་བསུ་ཞུས་གནང་ཡོད་པའི་སྐོར། རྒྱལ་མཚན་ཚེ་རིང་ལགས་ཀྱིས་གནས་ཚུལ་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་གནང་བ་ཞིག་གསན་གྱི་རེད།།

ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

XS
SM
MD
LG