ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཟླ་བ། ༢༠༢༣/༡༢/༡༡

རྒྱལ་ཚོགས་སུ་བོད་དོན་གླེང་སློང་ཟུར་ཚོགས།


༄༅། ཡུ་རོབ་རྒྱལ་ཁབ་སུད་ཛར་ལན་ཌིའི་གྲོང་ཁྱེར་ཇཱི་ཎི་ཝྭར་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལྷན་ཁང་གི་ལོ་འཁོར་ཚོགས་ཆེན་ཐེངས་༤༠་པ་འཚོགས་བཞིན་ཡོད་པའི་སྐབས་དང་བསྟུན། བོད་ནང་གི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་གནས་སྟངས་གླེང་སློང་བྱེད་པར་ཟུར་ཚོགས་ཞིག་བསྐོངས་ཤིང་། ཟུར་ཚོགས་དེའི་ཐོག་ཏུ་བོད་ཀྱི་སྲིད་དོན་བཙོན་པ་ཟུར་པ་དོན་གྲུབ་དབང་ཆེན་གྱིས་རང་གི་ཉམས་མྱོང་ལ་གཞིགས་ནས་བོད་ནང་གི་གནས་སྟངས་ངོ་མ་རྣམས་གཏམ་བཤད་བྱས་ཡོད་པའི་སྐོར། རིག་འཛིན་གྱིས་འབྲེལ་ཡོད་མི་སྣར་བཅར་འདྲི་ཞུས་པ་ཞིག་གསན་རོགས་གནང་།།

ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

XS
SM
MD
LG