ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཟླ་བ། ༢༠༢༤/༠༥/༢༧

ཨ་རིའི་འོས་བསྡུར་རྒྱ་ནག་དང་ཨུ་རུ་སུས་ཐེ་གཏོགས་བྱ་སྲིད།


༢༠༡༦ལོའི་ཨ་མི་རི་ཀའི་སྲིད་འཛིན་འོས་འདེམས་ལ་ཨུ་རུ་སུའི་གཞུང་གིས་ཐེ་གཏོགས་བྱས་ཡོད་ཅིང་། དེར་བརྟེན་༢༠༢༠ལོའི་སྲིད་འཛིན་གྱི་འོས་འདེམས་ལའང་ཨུ་རུ་སུ་དང་རྒྱ་ནག་གཉིས་ཀྱིས་ཐེ་བྱུས་བྱ་རྒྱུའི་འབད་བརྩོན་བྱ་ངེས་རེད་ཅེས་ཨ་མི་རི་ཀའི་གསང་བའི་ལས་ཁང་ཁག་གི་དཔྱད་ཞིབ་སྙན་ཐོ་ཨ་རིའི་རྒྱལ་ཡོངས་གྲོས་ཚོགས་ལ་ལོ་ལྟར་སྙན་སེང་ཞུ་སྲོལ་ཡོད་པ་ལྟར་གཟའ་མིག་དམར་ཉིན་ཞུས་ཡོད་པ་སོགས་ཀྱི་སྐོར། གསར་ལམ་ཁག་ལ་ཐོན་པའི་གནས་ཚུལ་ཁག་ནམ་མཁའ་བསྟན་འཛིན་གྱི་ཕབ་སྒྱུར་དང་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་ཡི་རེད།

ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

XS
SM
MD
LG