ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་པ་སངས། ༢༠༢༤/༠༢/༢༣

ལ་དྭགས་པ་ཚོར་བོད་ཡིག་སློབ་ཁྲིད་འགོ་འཛུགས།


༄༅།། ལ་དྭགས་རྒྱལ་ས་གླེའི་ཉེ་འདབས་སུ་རྒྱ་གར་བ་ཁ་ཆེའི་ཆོས་དད་པ་དང་པ་ཀི་སི་ཐན་གྱི་མི་ཁོངས་ཡིན་པ་བཅས་ཁྱོན་བསྡོམས་མི་གྲངས་ས་ཡ་གཅིག་ལྷག་གིས་བོད་སྐད་དང་བོད་ཡིག་ལ་དོ་སྣང་བྱ་རྒྱུ་འགོ་འཛུགས་བྱས་ཡོད་ཅིང་། ལ་དྭགས་ནང་པའི་རིག་གནས་སློབ་གཉེར་ཁང་གིས་བོད་ཡིག་སྦྱོང་འདོད་ཆེན་པོ་ཡོད་པའི་ས་གནས་མི་མང་ལ་བོད་ཡིག་སློབ་ཁྲིད་ཀྱི་ལས་གཞི་ཞིག་འགོ་འཛུགས་བྱས་ཡོད་པ་སོགས་ཀྱི་སྐོར། ཕུན་ཚོགས་ཚེ་རིང་ལགས་ཀྱིས་ལ་དྭགས་གླེའི་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་གི་ནང་པའི་རིག་གནས་སློབ་གཉེར་ཁང་གི་ངེས་སྟོན་པ་དགེ་བཤེས་དཀོན་མཆོག་དབང་འདུས་ལ་བཅར་འདྲི་ཞུས་ཏེ་གནས་ཚུལ་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་བྱས་པ་དེ་གསན་རོགས་གནང་།།

XS
SM
MD
LG