ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ལྷག་པ། ༢༠༢༤/༠༥/༢༩

རྒྱ་ནག་གི་གཞུང་ཚབ་པ་སོགས་ལ་ཐུག་འཕྲད་མ་བྱས་པ།


ཁེ་ན་ཌའི་རྒྱལ་ཡོངས་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་ཕྱི་འབྲེལ་ལས་དོན་ཚོགས་ཆུང་གིའཐུས་མི་ཚོས་རྒྱ་ནག་གི་གཞུང་ཚབ་པ་དང་རྒྱ་ནག་གི་རྒྱལ་ཡོངས་མི་མང་འཐུས་མིའི་ཚོགས་ཆེན་གྱི་ཚོགས་མི་ཁག་ཅིག་ལ་ཐུག་འཕྲད་དང་གྲོས་མོལ་བྱ་རྒྱུའི་འཆར་གཞི་ཡོད་པ་རྣམས་ཕྱིར་འཐེན་བྱས་ཡོད་པའི་སྐོར རྒྱལ་སྤྱིའི་གསར་ཤོག་ཁག་ལ་ཐོན་པའི་གནས་ཚུལ་རྣམས་པདྨ་བདེ་ཆེན་ལགས་ཀྱིས་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་དང་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་ཡི་རེད

ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

XS
SM
MD
LG