ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཉི་མ། ༢༠༢༤/༠༤/༢༡

ཨ་མི་རི་ཀའི་བར་མའི་འོས་བསྡུའི་སྟ་གོན།


༄༅།། ཨ་མི་རི་ཀ་བ་ཚོས་གཟའ་མིག་དམར་གྱི་ཉིན་མོར་བར་མའི་འོས་བསྡུ་ལ་འོས་ཤོག་འཕེན་གྱི་ཡོད་པ་དང་འོས་བསྡུའི་དྲིལ་བསྒྲགས་ལས་འགུལ་ཡང་ཤུགས་ཆེན་སྤེལ་གྱི་ཡོད་ཅིང་། ད་རེས་ཀྱི་འོས་བསྡུའི་སྐབས་སུ་དམངས་གཙོ་ཚོགས་པར་རྒྱལ་ཡོངས་གྲོས་ཚོགས་འོག་མར་འཐུས་མི་གྲངས་མང་གི་གདན་གྲངས་འཐོབ་རྒྱུའི་དམིགས་ཚད་བཟུང་ཡོད་པ་སོགས་ཀྱི་སྐོར།་རྒྱལ་སྤྱིའི་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ལ་ཐོན་པའི་གནས་ཚུལ་དེ་ཚོ་ཕུན་ཚོགས་ཚེ་རིང་གིས་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་ཀྱིས་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་ཡི་རེད།།

ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

XS
SM
MD
LG