ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་མིག་དམར། ༢༠༢༤/༠༥/༢༡

ཨ་རིའི་མི་སེར་འདྲ་མཉམ་ཐོག་བོད་ནང་སྐྱོད་རྒྱུའི་ཁྲིམས་འཆར་དེ་ཨ་རིའི་གྲོས་ཚོགས་གོང་མས་གཏན་འབེབས་ཡོང་ཐབས་ཆེད་ལས་འགུལ་སྤེལ་བཞིན་ཡོད་པ།


ཨ་མི་རི་ཀའི་མི་སེར་བོད་ལ་འགྲོ་སྐྱོད་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་འདྲ་མཉམ་དགོས་རྒྱུའི་ཁྲིམས་འཆར་དེ་ཨ་མི་རི་ཀའི་གྲོས་ཚོགས་གོང་མས་རྒྱབ་སྐྱོར་གྱིས་གཏན་འབེབས་ཡོང་རྒྱུར་ཨ་རིར་ཡོད་པའི་བོད་པ་དང། བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པ། བོད་པའི་སྤྱི་མཐུན་ཚོགས་པ་ཁག དེ་བཞིན་བྱང་ཨ་རིའི་སྐུ་ཚབ་བོད་ཀྱི་དོན་གཅོད་ཁང་སོགས་ཐུན་མོང་གིས་ལས་འགུལ་སྤེལ་བཞིན་ཡོད་པའི་སྐོར་རིག་འཛིན་ལགས་ཀྱིས་འབྲེལ་ཡོད་མི་སྣ་ཁག་ལ་གནས་འདྲི་ཞུས་པའི་གནས་ཚུལ་ཞིག་གསན་རོགས་གནང་།

XS
SM
MD
LG