ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ལྷག་པ། ༢༠༢༤/༠༤/༢༤

འབྲོག་ལམ་གྱི་རྩོད་གཞིའི་གཞུང་གི་རྒྱ་གར་དང་འབྲུག་ཡུལ་གྱི་འབྲེལ་བ།


སྔ་ལོ་བོད་དང་འབྲུག་ཡུལ། རྒྱ་གར་བཅས་ཀྱི་ས་མཚམས་སུ་ཆགས་པའི་འབྲོག་ལམ་མངའ་ཁུལ་གྱི་བདག་དབང་ལ་རྒྱ་དཀར་ནག་གཉིས་མི་མཐུན་པའི་འགལ་ཟླ་བྱུང་བའི་རྗེས་སུ་རྒྱ་གར་གྱིས་རང་གི་ཁྱིམ་མཚེས་རྒྱལ་ཁབ་འབྲུག་ཡུལ་ལ་འབྲེལ་བ་དམ་ཟབ་གཏོང་རྒྱུ་ཤུགས་ཆེ་རུ་བཏང་སྟེ། ད་ལོ་རྒྱ་གར་གྱི་སྲིད་བློན་མོ་ཌི་འབྲུག་ཡུལ་ལ་འཚམས་འདྲིར་ཕེབས་རྒྱུ་གཏན་ཁེལ་ཡོད་པ་བཅས་ཀྱི་སྐོར། རྒྱ་གར་གྱི་གསར་ཤོག་ཁག་ལ་ཐོན་པའི་གནས་ཚུལ་རྣམས་པདྨ་བདེ་ཆེན་ལགས་ཀྱིས་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་དང་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་ཡི་རེད།།

XS
SM
MD
LG