ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཕུར་བུ། ༢༠༢༤/༠༥/༢༣

དམར་ཤོག་ཚོགས་པའི་ཚོགས་ཆེན་འཚོགས་མ་ཚར་བར་དུ་བོད་ལ་ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་འགྲུལ་པ་བཏང་རྒྱུ་མིན་པ།།


རྒྱ་གཞུང་གིས་རིང་མིན་ཕྱི་ཟླ་༡༠ པའི་ཚེས་༡༨ནས་༢༨བར་དམར་ཤོག་ཚོགས་པོའི་ཚོགས་ཆེན་༡༩ པ་འཇུག་བསྒྲིལ་མ་བྱས་བར་དུ་བོད་ལ་ཡུལ་ཕྱི་རྒྱལ་འཁོར་སྤྲོ་འཆམ་ལ་འགྲོ་འཆར་ཡོད་པའི་ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་འགྲུལ་པ་ཚོར་བཀའ་ཁྲོལ་ཆོག་མཆན་སྤྲོད་འཆར་མེད་ལུགས་བཤད་ཡོད་པ་སོགས་ཀྱི་སྐོར་ལ་ཕུན་ཚོགས་ཚེ་རིང་གིས་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་གནང་བའི་གནས་ཚུལ་དེ་གསན་གྱི་རེད།

XS
SM
MD
LG