ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཕུར་བུ། ༢༠༢༢/༠༩/༢༩

ལ་དྭགས་ཁུལ་དུ་འཁྲུངས་སྐར་ལ་གྲ་སྒྲིག


རྒྱ་གར་བྱང་ཕྱོགས་ཀྱི་ལ་དྭགས་ཁུལ་དུ་ཆགས་པའི་བསོད་ནམས་གླིང་བོད་མིའི་གཞིས་ཆགས་དང་ས་གནས་ལ་དྭགས་ཡུལ་མི་ཡོངས་ཀྱིས་སྤྱི་ཚེས་༦་ཉིན་༧གོང་ས་མཆོག་དགུང་གྲངས་༨༢ལ་ཕེབས་པའི་ སྐུའི་འཁྲུགས་སྐར་ལ་སྲུང་བརྩི་གཟབ་རྒྱས་ཞུ་རྒྱུའི་གྲ་སྒྲིག་ཁག་ཚ་ཚ་འུར་འུར་ངང་སྤེལ་བཞིན་ཡོད་པ་དང་། ༧གོང་ས་མཆོག་གི་འཁྲུངས་སྐར་ལ་དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་སྲིད་སྐྱོང་དང་སྤྱི་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་སོགས་ས་གནད་ཡོད་མི་སྣ་མང་པོ་ཞིག་གདན་འདྲེན་ཞུས་ཡོད་པ་སོགས་ཀྱི་སྐོར་ཚེ་བརྟན་ཆོས་སྒྲོན་ལགས་ཀྱིས་ལ་དྭགས་བསོད་ནམས་གླིང་གཞིས་ཆགས་ཀྱི་འགོ་ཁྲིད་ཚེ་བརྟན་དབང་ཕྱུགས་ལགས་སུ་གནས་འདྲི་ཞུས་པ་དེ་གསན་རོགས་གནང་།

ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

XS
SM
MD
LG