ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཉི་མ། ༢༠༢༤/༠༤/༢༡

བྱང་ཀོ་རི་ཡ་དང་རྒྱལ་སྲུང་སློབ་སྟོན་པ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

རེས་གཟའ་ཉིན་མའི་ཉིན་ཨ་མི་རི་ཀའི་ཆེས་མཐོའི་མི་སྣ་ཞིག་གིས་བྱང་ཀོ་རི་ཡའི་རྡུལ་ཕྲན་གྱི་དཀའ་རྙོག་སེལ་ཐབས་བྱེད་རྒྱུར་ ཨ་མི་རི་ཀ་དང་མནའ་སྦྲེལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་གིས་ དྲག་ཤུགས་བེད་སྤྱེད་བྱེད་མི་དགོས་པའི་ཐོག་ནས་ ཐབས་ལམ་ཤིག་འཚོལ་རྒྱུའི་འབད་བརྩོན་གནང་གི་ཡོད་པ་འགྲེལ་བརྗོད་གནང་ཡོད་པ་བཅས་ཀྱི་སྐོར་ རྒྱལ་སྤྱིའི་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་གི་ནང་ཐོན་པའི་གནས་ཚུལ་རྣམས་འཕྲིན་ལས་སྙན་གྲགས་ལགས་ཀྱིས་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་་དང་སྙན་སྒྲོན་ཞུས་གནང་གི་རེད།

XS
SM
MD
LG