ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་མིག་དམར། ༢༠༢༤/༠༥/༢༡

མདོ་སྨད་རྔ་པ་རྫོང་དུ་བོད་མི་ཞིག་གིས་ངོ་རྒོལ་སྐད་འབོད་བྱས་པ།


ཚེས་༡༨ཉིན་རྔ་པ་རྫོང་གི་ཁྲོམ་གཞུང་དུ་བོད་ཀྱི་བུད་མེད་མིང་ལ་གདུགས་བྷེ་ཞུ་བ་ཞིག་གིས་༧རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཚེ་སྐུ་ཚེ་ཁྲི་ལོར་བརྟན་པོར་ཤོག བོད་ལ་རང་དབང་དགོས་ཞེས་ཞི་བའི་སྐད་འབོད་བྱེད་བྱས་ཤིང་། སྐབས་དེར་ས་གནས་ཉེན་རྟོག་པས་ཁོང་འཛིན་བཟུང་བཙན་ཁྲིད་བྱས་ཡོད་པ་དང་། ད་ལྟའི་ཆར་གནས་སྟངས་ཞིབ་ཕྲ་གང་ཡང་ཤེས་རྟོགས་ཐུབ་ཀྱི་མེད་པ་སོགས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་ཞིག

XS
SM
MD
LG