ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཟླ་བ། ༢༠༢༤/༠༥/༢༧

སུད་སིའི་ནང་མི་སེར་ཆགས་རྒྱུའི་ཁྲིམས་ལུགས་ལ་བསྒྱུར་བ་བཏང་བ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

སུད་སི་ལེན་ཌིའི་ནང་ཕྱི་མི་གནས་སྤོ་བའི་མི་བརྒྱུད་ཀྱི་མི་རབས་གསུམ་པ་རྣམས་ལ་མི་སེར་ཆགས་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་ལས་སླ་རུ་བཏང་རྒྱུར་མི་དམངས་ཀྱིས་འོས་བསྡུའི་ཐོག་ནས་ཐག་གཅོད་བྱས་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ་ཐོན་ཡོད་པ་དང་། ཡང་ས་གནས་དེ་ནས་ཉེ་ཆར་བོད་མི་སྐྱབས་བཅོལ་བ་ཞིག་བལ་ཡུལ་དུ་ཕྱིར་འབུད་བཏང་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ་གྱི་ཐད་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ་ལགས་ཀྱིས་སྙན་སྒྲོན་ཞུས་གནང་གི་རེད།

XS
SM
MD
LG