ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཕུར་བུ། ༢༠༢༤/༠༥/༢༣

སུད་སིའི་ནང་བོད་མིས་ཞི་ཅིང་ཕིང་ལ་ངོ་རྒོལ་བྱེད་རྒྱུར་འགོག་རྐྱེན་འཕྲད་པ།


གཟའ་ཉི་མ་ཉིན་རྒྱ་ནག་གི་སྲིང་འཛིན་ཞི་ཅིང་ཕིང་སུད་སི་ལེན་ཌེའི་ནང་འབྱོར་བའི་སྐབས་སུ་བོད་མི་མང་པོས་ངོ་རྒོལ་བྱས་པ་དང་། བོད་མི་ན་གཞོན་གཅིག་གིས་རང་ལུས་མེར་སྲེག་གཏོང་རྒྱུའི་འབད་བརྩོན་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ་ཐོན་ཡོད། སྐབས་དེར་ངོ་རྒོལ་བྱེད་མཁན་གྲས་ནས་བོད་མི་༣༢གནས་སྐབས་འཛིན་བཟུང་བྱས་པ་སོགས་ཀྱི་སྐོར་ལ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ་ལགས་ཀྱིས་ས་གནས་བོད་རིགས་སྤྱི་མཐུན་ཚོགས་པའི་ཚོགས་གཙོར་གནས་འདྲི་ཞུས་པ་ཞིག་གསན་རོགས་གནང་།

XS
SM
MD
LG