ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཟླ་བ། ༢༠༢༤/༠༥/༢༠

ཨ་མི་རི་ཀའི་འདེམས་ཐོན་སྲིད་འཛིན་ཁྲ་རམ་དང་པུ་ཌིན།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

ཨ་མི་རི་ཀའི་འདེམས་ཐོན་སྲིད་འཛིན་སྐུ་ཞབས་ཁྲ་རམ་དང་ར་ཤ་ཡའི་སྲིད་འཛིན་པུ་ཌིན་རྣམ་གཉིས་ ཞལ་པར་ཐོག་རྒྱལ་ཁབ་གཉིས་ཀྱི་འབྲེལ་ལམ་ཡར་རྒྱས་གཏོང་རྒྱུ་གཙོས་པའི་གནད་དོན་འགའ་ཞིག་གི་ཐད་བཀའ་མོལ་གནང་ཡོད་པ་ར་ཤ་ཡ་གཞུང་གི་མགྲིན་ཚབ་པ་དང་སྐུ་ཞབས་ཁྲ་རམ་གྱི་ལས་ཁུངས་ནས་གནས་ཚུལ་སྤེལ་ཡོད་པ་བཅས་ཀྱི་སྐོར་ རྒྱལ་སྤྱིའི་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་གི་ནང་ཐོན་པའི་གནས་ཚུལ་རྣམས་འཕྲིན་ལས་སྙན་གྲགས་ལགས་ཀྱིས་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་དང་སྙན་སྒྲོན་ཞུས་གནང་གི་རེད།

XS
SM
MD
LG