ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ལྷག་པ། ༢༠༢༤/༠༤/༢༤

ཕི་ལི་ཕིན་སྲིད་འཛིན་གྱིས་ཨ་རི་དང་འབྲེལ་ལམ་བཅད་རྒྱུ་ཡིན་ལུགས་འགྲེལ་བརྗོད་བྱས་ཡོད་པ།


ཕི་ལི་ཕིན་གྱི་སྲིད་འཛིན་རྒྱ་ནག་ལ་རྒྱལ་དོན་འཚམས་འདྲི་གནང་བའི་སྐབས། ལོ་རྒྱུས་ཐོག་ནས་འབྲེལ་ལམ་གཏིང་ཟབ་ཡོད་པའི་ཨ་མི་རི་ཀ་དང་ཕི་ལི་ཕིན་གཉིས་ཀྱི་འབྲེལ་ལམ་ཁག་བཅད་རྒྱུ་དང་། རྒྱ་ནག་དང་ར་ཤིས་ཡ་མཉམ་དུ་མཉམ་འབྲེལ་བྱེད་རྒྱུ་ཡིན་པའི་གསལ་བསྒྲགས་བྱས་ཡོད་པའི་སྐོར་རིག་འཛིན་གྱིས་གནས་ཚུལ་སྙན་སྒྲོན་ཞུས་པ་ཞིག་གསན་གྱི་རེད།

XS
SM
MD
LG