ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཕུར་བུ། ༢༠༢༤/༠༥/༣༠

དམར་དམག་གི་ཐང་ཀ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

དམར་དམག་རྒྱང་སྐྱོད་ལ་རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་ནས་ལོ་ངོ་བརྒྱད་བཅུ་འཁོར་བར་དྲན་གསོ་ཞུ་ཞེས་པའི་བརྗོད་གཞིའི་འོག་བོད་ཀྱི་ལྷ་བྲིས་པ་ཞིག་གིས་ཐང་ཀའི་མེ་ལོང་ལ་དམར་ཤོག་དམག་མི་དང་དམར་ཤོག་འགོ་ཁྲིད་མའོ་ཙེ་ཏུང་སོགས་བྲིས་ཏེ་འགྲེམས་སྟོན་བྱས་པའི་སྐོར་རྒྱ་ནག་གཞུང་འབྲེལ་གསར་འགྱུར་ཁང་ཁག་གིས་དྲིལ་བསྒྲགས་བྱེད་བཞིན་ཡོད་པ་དང་། དྲ་ལམ་ཁག་གི་ཐོག་བོད་མི་ཚོས་ངོ་རྒོལ་དང་གླེང་སློང་ཤུགས་ཆེན་བྱུང་ཡོད་པས་སྤྱི་ཚོགས་ཐོག་གི་བསམ་ཚུལ་བསྡུ་རུབ་ཞུས་པ་ཞིག་གསན་རོགས་གནང་།

XS
SM
MD
LG