ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཟླ་བ། ༢༠༢༤/༠༥/༢༠

བལ་ཡུལ་གྱིས་རྒྱ་ནག་དང་མཉམ་དུ་ཚོང་ལས་སོགས་ཀྱི་འབྲེལ་བ་བཟང་དུ་གཏོང་རྒྱུའི་རེ་བ་བྱེད་བཞིན་པ།


བལ་ཡུལ་གྱིས་རྒྱ་ནག་མཉམ་དུ་ཚོང་ལས་ལ་སོགས་པའི་གང་ཅིའི་འབྲེལ་ལམ་བཟང་དུ་གཏོང་རྒྱུའི་རེ་བ་བྱེད་བཞིན་པ་དང་དུས་མཚུངས་རིང་མིན་སྤྱི་ཟླ་བཅུ་པའི་ནང་རྒྱ་ནག་གི་སྲིད་འཛིན་ཞི་ཅིན་ཕིང་བལ་ཡུལ་ལ་རྒྱལ་དོན་འཚམས་འདྲིར་སྐྱོད་ཕྱོགས་ཐད་ལས་དོན་གྲ་སྒྲིག་གི་མི་སྣ་ཆེད་གཏོང་བྱས་ནས་བལ་ཡུལ་གྱི་གཞུང་འབྲེལ་དཔོན་རིགས་དང་གྲོས་མོལ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་སྐོར་རྒྱལ་སྤྱིའི་གསར་ཤོག་ཁག་གི་ཐོག་ཐོན་པའི་གནས་ཚུལ་ཁང་པདྨ་བདེ་ཆེན་ལགས་ཀྱིས་ཕྱོགས་སྒྲིག་ཞུས་པ་ཞིག་གསན་རོགས་གནང་།

XS
SM
MD
LG