ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཟླ་བ། ༢༠༢༤/༠༥/༢༧

རྒྱ་གར་གྱི་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཉེས་ཡང་ཚོགས་པའི་ལས་ཁུངས་ཁག་རེ་ཞིག་སྒོ་བརྒྱབ་པ།


རྒྱ་གར་དུ་ཡོད་པའི་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཉེས་ཡང་ཚོགས་པར་རྒྱལ་ནང་དུ་ངོ་ལོག་བྱ་དགོས་ཞེས་ངན་སྐུལ་བྱས་པའི་ནག་ཉེས་བཙུགས་ཏེ། ཚོགས་པ་དེའི་ལས་ཁུངས་ཀྱི་མདུན་དུ་རྒྱ་གར་བ་ངོ་རྒོལ་སྐད་འབོད་བྱེད་མཁན་བྱུང་བར་བརྟེན། འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ཚོགས་པ་དེའི་ལས་ཁུངས་ཁག་རེ་ཞིག་སྒོ་བརྒྱབ་ཡོད་པ་མ་ཟད། རྒྱལ་སྤྱི་ཉེས་ཡང་ཚོགས་པས་གོ་སྒྲིག་བྱ་འཆར་ཡོད་པའི་ལས་རིམ་ཁག་ཅིག་ཀྱང་ཕྱིར་འགྱངས་བྱས་ཡོད་པ་རེད།།

XS
SM
MD
LG