ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་མིག་དམར། ༢༠༢༤/༠༤/༢༣

རྒྱ་ནག་ནི་འཛམ་གླིང་གི་མི་གསོད་གཏོང༌མཁན་མང་ཤོས་ཡིན།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

རེས་གཟའ་ལྷག་པའི༌ཉིན་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཉེས་ཡངས་ཚོགས་པས་རྒྱ་ནག་ནི་མི་ལ་སྲོག་ཁྲིམས་བཅད་ནས་གསོད་མཁན་ཨང་པོ་ཡིན་ཞེས་སྙན་ཐོ་ཞིག་བཏོན་ཡོད་ཅིང་། ཕྱི་ལོ་༢༠༡༥་ལོར་འཛམ་གླིང་ཡོངས་སུ་མི་ལ་སྲོག་ཁྲིམས་བཅད་ནས་བསད་པའི་གྲངས་འབོར་མང་ཤོས་དེ་རྒྱ་ནག་དང་ཨང་གཉིས་པ་ཨི་རན། ཨང་གསུམ་པ་པ་ཀི་སི་ཏན་ཡིན་པ་བཅས་བཙོན་པར་སྲོག་ཁྲིམས་བཅད་པའི་གྲངས་ཐོ་བཏོན་ཡོད་པ་རེད། །

XS
SM
MD
LG