ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཕུར་བུ། ༢༠༢༣/༡༢/༠༧

གསར་འགོད་པ་ཞིག་གར་སོང་ཆ་མེད་དུ་གྱུར་བར་ཐོབ་ཐང་ཚོགས་སྡེ་ཁག་གིས་ཁ་རྡུང་བཏང་བ།


ཧོང་ཀོང་དུ་འཕུར་རྒྱུའི་གནམ་གྲུ་ཞིག་ནང་འཛུལ་བཞུགས་བྱ་རྒྱུའི་གོང་ཙལ་ལ་རྒྱ་ནག་གི་གསར་འགོད་པ་གྲགས་ཅན་ཇི་ཡ་ཇི་ཡ་ གར་སོང་ཆ་མེད་དུ་གྱུར་བ་དང་ དེ་ནི་སྲིད་འཛིན་ཞི་ཇི་པིང་ལས་གནས་ནས་དགོངས་པ་ཞུ་དགོས་ཡོད་པའི་སྐོར་གྱི་ཡི་གི་ཞིག་ དྲ་རྒྱ་ཐོག་བཞག་ཡོད་པ་དེ་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ གསར་འགོད་པའི་གྲོགས་པ་ཚོས་ཡིད་ཆེས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་དང་ གནད་དོན་དེར་ཐོབ་ཐང་དོན་གཉེར་བ་ཚོས་རྒྱ་ནག་ལ་སྐྱོན་བརྗོད་ཡང་བྱས་ཡོད་པ་སོགས་ གསར་ལམ་ཁག་ནང་ཐོན་པའི་གནས་ཚུལ་ཁག་ནམ་མཁའ་བསྟན་འཛིན་གྱིས་ཕབ་སྒྱུར་དང་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་གི་རེད།

XS
SM
MD
LG