ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ལྷག་པ། ༢༠༢༤/༠༤/༢༤

ཧྭར་ཡ་ཎའི་ཟིང་ཆས་ལྡི་ལི་དང་རྡ་ས་སོགས་ཀྱི་དབར་འགྲིམ་འགྲུལ་ཐད་དཀའ་ངལ།


བོད་མི་བཙན་བྱོལ་བའི་ལྟེ་གནས་རྒྱ་གར་རྡ་རམ་ས་ལའི་ཉེ་འདབས་མངའ་སྡེ་ ཧྭར་ཡ་ཎའི་ནང་དུ་ཇཱཊ་ཟེར་བའི་རྒྱ་གར་གྱི་མི་སྡེ་ཞིག་གིས་རྒྱ་གར་གཞུང་ལ་ངོ་རྒོལ་བྱེད་པའི་ལས་འགུལ་གྱི་ཟིང་ཆའི་ཁྲོད་དུ་རྡ་རམ་ས་ལ་ལ་སོགས་པའི་ཁུལ་དང་རྒྱལ་ས་ལྡི་ལིའི་དབར་ས་ཐོག་འགྲིམ་འགྲུལ་བྱེད་མཁན་ལ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་པའི་སྐོར་ཞིག་འཕྲིན་ལས་ཆོས་སྒྲོན་གྱིས།

XS
SM
MD
LG