ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཟླ་བ། ༢༠༢༤/༠༤/༢༢

རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱིས་ཕྲུག་གུ་ལོ་ཆུང་རིགས་དམག་ཁོངས་སུ་འཇུག་རྒྱུར་སྐྱོན་བརྗོད།


ཨྥ་རྒ་ནིས་ཐན་ནང་་ཕྲུག་གུ་མང་པོ་དྲག་པོའི་ལས་གཞི་ཁག་གི་ནང་འཇུག་གི་ཡོད་པར་དེ་རིང་རེས་གཟའ་ལྷག་པའི་ཉིན་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱིས་ སྐྱོན་བརྗོད་གནང་ཡོད་འདུག ཨྷ་རྒན་སྲིད་གཞུང་གིས་དེང་སྐབས་ཕྲུག་གུ་ན་ཆུང་རིགས་དྲག་པོའི་དཔུང་དམག་ཁོངས་སུ་འཇུག་རྒྱུ་མཚམས་འཇོག་བྱས་ཡོད་འདུག་ཀྱང་། དྲག་སྤྱོད་རིང་ལུགས་པ་ཚོས་ལོ་ན་༡༨ མན་གྱི་ཕྲུག་གུ་མང་པོ་་ད་དུང་ཡང་ དྲག་སྤྱོད་ལས་རིགས་ཁག་གི་ནང་འཇུག་གི་ཡོད་པའི་སྐོར་ཐེར་འདོན་བྱས་ཡོད་པའི་སྐོར། རྒྱལ་སྤྱིའི་གསར་འཕྲིན་ཁག་ནང་ཐོན་པའི་གནས་ཚུལ་དེ་གསན་རོགས་གནང་།

XS
SM
MD
LG