ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཕུར་བུ། ༢༠༢༤/༠༥/༢༣

རྒྱ་གར་དུ་གནས་སྡོད་བོད་པ་སྐྱབས་བཅོལ་ལག་དེབ་ཀྱི་ཐོ་འགོད་དྲ་ཐོག་ཏུ་བསྒྲུབ་རྒྱུ།


རྒྱ་གར་དུ་གནས་སྡོད་བོད་པ་སྐྱབས་བཅོལ་བའི་ལག་དེབ་ཀྱི་དུས་ཚོད་ཕར་འགྱངས་དང་། ཕྱིར་སྐྱོད་དང་ཕྱིར་ལོག་སོགས་ཀྱི་ཐོ་འགོད་བྱ་རྒྱུ་དེ་དྲ་རྒྱའི་ཐོག་ཏུ་བསྒྲུབ་རྒྱུ་ཡིན་ཞེས་རྒྱ་གར་རྡ་རམ་ས་ལའི་ཀང་ར་རྫོང་ཁོངས་ཀྱི་ཉེན་རྟོག་སྤྱི་ཁྱབ་གཞོན་པས་གསལ་བསྒྲགས་གནང་འདུག

XS
SM
MD
LG