ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་སྤེན་པ། ༢༠༢༣/༡༢/༠༢

ཨ་རིའི་སྲིད་གཞུང་གི་བོད་དོན་འབྲེལ་མཐུད་པས་བཞུགས་སྒར་དུ་གཟིགས་སྐོར་གནང་ཡོད་པ།


ཨ་མི་རི་ཀའི་སྲིད་གཞུང་གིས་བོད་དོན་ཐད་ལ་ཐུགས་འཁུར་ཆེ་བཞེས་གནང་སྟེ་ཐོག་དམིགས་གསལ་བསྐོ་བཞག་གནང་བའི་བོད་དོན་འབྲེལ་མཐུད་པ་ལྩམ་སཱ་ར་སི་ཝལ་ མཆོག་དང་སྐུ་ཚབ་ཚོགས་ཆུང་ཞིག་གིས་འདི་ཟླའི་ཚེས་༡༥་དང་༡༦བཅས་ཉིན་གཉིས་ཀྱི་རིང་བཞུགས་སྒར་རྡ་རམ་ས་ལར་གཟིགས་སྐོར་གནང་བའི་སྐོར།

XS
SM
MD
LG