ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ལྷག་པ། ༢༠༢༢/༠༩/༢༨

ལྷོ་ཀོ་རི་ཡས་བྱང་ཀོ་རི་ཡར་ཁ་གཏད་ནས་རྒྱང་སྒྲོག་གཏོང་འགོ་བཙུགས་པ།


བྱང་ཀོ་རི་ཡས་རྡུལ་ཕྲན་མཚོན་ཆའི་རིགས་ཚོད་ལྟ་བྱས་ཡོད་པའི་གསལ་བསྒྲགས་བྱས་པ་དེ་ལ་ངོ་རྒོལ་བྱེད་ཆེད། ལྷོ་ཀོ་རི་ཡས་བྱང་ཀོ་རི་ཡ་ལ་ཁ་གཏད་ནས་རྒྱང་སྒྲོག་གཏོང་འགོ་བཙུགས་པར་བརྟེན། ད་ལྟ་བྱང་ཀོ་རི་ཡས་དམག་དཔུང་གྲ་སྒྲིག་ཤུགས་ཆེ་རུ་བཏང་བ་དང་། ལྷོ་ཀོ་རི་ཡས་དོགས་ཟོན་ཆེ་ཙམ་བྱེད་བཞིན་པ་མ་ཟད། ཉིན་དེའི་ཕྱི་དྲོ་བྱང་ཀོ་རི་ཡས་ཀྱང་དེ་ལ་ལན་འདེབས་བྱས་ནས་ལྷོ་ཀོ་རི་ཡར་ཁ་ཕྱོགས་ཏེ་དྲིལ་བསྒྲགས་ཀྱི་རྒྱང་སྒྲོག་གཏོང་འགོ་བཙུགས་ཡོད་པ་རེད། དེའི་སྐོར་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ་ལགས་ཀྱིས་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་དང་སྙན་སྒྲོན་ཞུས་ཡོད།།

ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

XS
SM
MD
LG