ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

བྷར་མ་དང་དབུ་འཁྲིད་ཨང་སན་སུ་ཅི།


སྤྱི་ཟླ་༡༡་ཚེས་༢༦་ཉིན་ བྷར་མའི་རྒྱལ་ཡོངས་དམངས་གཙོ་ཚོགས་པའི་དབུ་ཁྲིད་ལྕམ་ཨང་སན་སུ་ཅིས་ རང་གི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ཆབ་སྲིད་ཚོགས་པ་འདྲ་མིན་དབར་ཞི་འགྲིགས་དང་མཉམ་ལས་བྱ་རྒྱུའི་ཆེད་དུ་ཡུལ་དེའི་སྲིད་གཞུང་གསར་པའི་ནང་ ཚོགས་པ་གཞན་ཁག་དང་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་འཐུས་མི་བཅས་མཉམ་ཞུགས་བྱེད་རྒྱུའི་འཆར་གཞི་ཡོད་པ་འགྲེལ་བརྗོད་གནང་ཡོད་པ་བཅས་ཀྱི་སྐོར་ རྒྱལ་སྤྱིའི་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་གི་ནང་ཐོན་པའི་གནས་ཚུལ་རྣམས་འཕྲིན་ལས་སྙན་གྲགས་ལགས་ཀྱིས་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་དང་སྙན་སྒྲོན་ཞུས་གནང་གི་རེད།

ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

XS
SM
MD
LG