ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ལྷག་པ། ༢༠༢༣/༡༡/༢༩

བྷར་མའི་སྲིད་འཛིན་གྱིས་ལྕམ་སུའུ་ཇི་ལ་འཚམས་འདྲི་ཞུས་པ།


བྷར་མའི་སྲིད་འཛིན་ཐྷན་སིན་མཆོག་གིས་ཐེངས་དེའི་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་དོན་སྙིང་ལྡན་པའི་ཡུལ་དེའི་དམངས་གཙོའི་ལམ་གྱི་རྒྱལ་ཡོངས་གྲོས་ཚོགས་འོས་འདེམས་ནང་རྒྱལ་ཁ་་ཐོབ་པའི་ལྕམ་ཨང་སན་སུའུ་ཇི་དང་ ཁོང་གིས་དབུ་ཁྲིད་པའི་དམངས་གཙོ་མནའ་འབྲེལ་ཚོགས་པར་འཐུས་མིའི་གདན་གྲངས་མང་བ་ཐོབ་པར་འཚམས་འདྲི་སགནང་ཡོད་པ་རེད་ ལོ་༢༥རྗེས་ཀྱི་བྷར་མའི་དམངས་གཙོའི་འོས་བསྡུ་ཐེངས་དང་པོ་དེའི་ནང་དམངས་གཙོ་མནའ་འབྲེལ་ཚོགས་པར་གཞུང་འཛིན་ཆིག་སྒྲིལ་དང་ཡར་རྒྱས་ཚོགས་པ་ལས་འཐུས་མིའི་གདན་གྲངས་མང་བ་ཐོབ་བཞིན་ཡོད་པ་གསལ་བསྒྲགས་བྱུང་ཡོད་པ་རེད།

ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

XS
SM
MD
LG