ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་མིག་དམར། ༢༠༢༤/༠༥/༢༨

ཡོ་རུབ་ཀྱིས་བོད་ཀྱི་གནད་དོན་ཐོག་རྒྱབ་སྐྱོར།


བོད་ཀྱི་བདེན་པའི་གནད་དོན་ཐད་ཡོ་རུབ་ཀྱིས་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱ་རྒྱུའི་ཆེད་ཕེ་རང་སེའི་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མི་མང་པོ་ཞིག་དང་དེ་མིན་གནད་ཡོད་གཞུང་འབྲེལ་མི་སྣ་མང་ཞིག་གིས་ཞུ་ཡིག་ལ་མིང་རྟགས་བཀོད་ཡོད་པའི་སྐོར་བསྟན་འཛིན་ལྷུན་གྲུབ་ལགས་ཀྱིས་འབྲེལ་ཡོད་མི་སྣར་གནས་འདྲི་གནང་བའི་གནས་ཚུལ་དེ་གསན་རོགས་གནང་།

ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

XS
SM
MD
LG