ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ལྷག་པ། ༢༠༢༤/༠༧/༢༤

བོད་ནང་གི་གནས་སྟངས་སྐོར་ཉམས་ཞིབས་དང་བགྲོ་གླེང།


བོད་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ཉམསས་ཞིབ་ཁང་གིས་ བོད་ཀྱི་སྲིད་ཞུ་ལས་བྱེད་པ་ཁག་དང་ གཞུང་འབྲེལ་མ་ཡིན་པའི་ཚོགས་པ་ཁག་གི་ཉམས་ཞིབ་པ་སོགས་མི་སྣ་གྲངས་༥༠ཙམ་ལ་ དེང་སྐབས་བོད་ནང་གི་གནས་སྟངས་དང་་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་སྲིད་བྱུས་འཛིན་སྟངས་སྐོར་ཉམས་ཞིབ་དང་འབྲེལ་བའི་བགྲོ་གླེང་ཚོགས་འདུ་ཞིག་སྐོང་ཚོགས་གནང་ཡོད་པ་བཅས་ཀྱི་སྐོར་འདི་གའི་གནས་ཚུལ་མཁོ་གཏོང་བ་བསྟན་འཛིན་བཟང་མོ་ལགས་ཀྱིས་བཏང་བའི་གནས་ཚུལ་ཞིག་གསན་རོགས་གནང་།

ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

XS
SM
MD
LG