ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཟླ་བ། ༢༠༢༤/༠༦/༡༧

སྤྱི་མཐུན་ཚོགས་པས་ཨི་རན་གྱི་རྡུལ་ཕྲན་གྲོས་མཐུན་དེར་བརྩི་མེད་གཏོང་ཐབས་བྱེད་པ།


ཨ་མེ་རི་ཀའི་གཞུང་གིས། ཨི་རན་གྱི་རྡུལ་ཕྲན་གནད་དོན་ཐད། ཨི་ རན་དང་འདུམ་འགྲིགས་ཡོང་ཐབས་ཀྱི་གྲོས་མོལ་བྱས་པའི་ཡིག་ཆ་རྣམས་ སྲིད་འཛིན་ཨོ་བྷ་མས་ཕྱིར་བསྒྲགས་མ་བྱས་ཀྱི་བར་དུ། ཨི་རན་དང་རྡུལ་ ཕྲན་གྱི་གནད་དོན་དང་འབྲེལ་བའི་གྲོས་མཐུན་དེར་མོས་མཐུན་ཡོད་པའི་མིང་རྟགས་བཀོད་ཐུབ་ཐབས་མེད་ལུགས་རྙིང་ལུགས་མཁྲེགས་འཛིན་ཅན་གྱི་སྤྱི་ མཐུན་ཚོགས་ཁོངས་ཀྱི་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མི་རྣམས་ཀྱིས་བརྗོད་དེ། ཨི་རན་ གྱི་རྡུལ་ཕྲན་གྱི་གནད་དོན་དང་འབྲེལ་བའི་གྲོས་མཐུན་དེར་འགོག་རྐྱེན་བཟོ་ ཐབས་ཀྱི་འབད་བརྩོན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།

XS
SM
MD
LG