ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཟླ་བ། ༢༠༢༤/༠༥/༢༧

བོད་ཀྱི་བུད་མེད་ཆབ་སྲིད་བཙོན་ཟུར་གྱི་མི་ཚེ།


བོད་ཀྱི་བུད་མེད་ཆབ་སྲིད་བཙོན་ཟུར་ཚོའི་མི་ཚེ་ཞེས་པའི་བརྗོད་གཞིའི་སྟེང་། བཞུགས་སྒར་རྡ་རམ་ས་ལར་རྟེན་གཞི་བྱེད་པའི་བོད་ཀྱི་དགུ་བཅུ་གསུམ་ལས་འགུལ་ཚོགས་པས། བུད་མེད་ཆབ་སྲིད་བཙོན་པ་ཟུར་བ་གསུམ་གདན་དྲངས་ཏེ་ རྒྱ་ནག་གི་བཙོན་ཁང་དུ་དཀའ་སྡུག་མྱངས་པ་རྣམས་ངོ་སྤྲོད་ཀྱི་གཏམ་བཤད་གོ་སྒྲིག་བྱས་ཡོད་པ་རེད། འདི་ནི་བོད་ཀྱི་བུད་མེད་ཆབ་སྲིད་བཙོན་ཟུར་ཚོས་བོད་མི་ཚོར་ཐད་ཀར་སྟེ་མཉམ་འབྲེལ་གཏམ་བཤད་བྱེད་པ་ཐོག་མ་ཡིན་འདུག

ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

XS
SM
MD
LG