ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཉི་མ། ༢༠༢༤/༠༥/༢༦

བྱང་ཀོ་རི་ཡའི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་།


འཛམ་གླིང་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱིས་བྱང་ཀོ་རི་ཡའི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་གནས་ཚུལ་རྟོག་ཞིབ་བྱེད་མཁན་ལས་ཁུངས་གསར་པ་ཞིག་ལྷོ་ཀོ་རི་ཡའི་ནང་བཙུགས་ཡོད་པ་རེད། འདི་ག་རླུང་འཕྲིན་ཁང་གི་གསར་འགོད་པས་གནས་ཚུལ་སྤེལ་དོན་ལྟར་ན། འཛམ་གླིང་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱིས་ད་བར་བྱང་ཀོ་རི་ཡའི་ཁྱིམ་བྱོང་ཨུན་ དབང་འཛིན་ཤོག་ཁག་གིས་ཡུལ་དེའི་ནང་འཆར་གཞི་དང་ལྡན་པའི་ཐོག་ནས་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་རྡོག་རོལ་གཏོང་བཞིན་པ་དེ་ལ་སྔར་ལས་ལྷག་པའི་གནོན་ཤུགས་སྤྲོད་ཤུགས་ཆེ་རུ་གཏོང་བཞིན་ཡོད་པ་དང་། ཡུལ་དེའི་ནང་གི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་གནས་སྟངས་དེ་འཛམ་གླིང་ན་དཔེ་མཚོན་འཇོག་ས་མེད་པའི་སྡུག་ཤོས་དེ་ཡིན་པའི་འགྲེལ་བརྗོད་ཀྱང་བྱས་ཡོད་པ་རེད། དེའི་སྐོར་ལ་གོང་ཞུས་གསར་འགོད་པས་སྤེལ་བའི་གནས་ཚུལ་དེ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ་ལགས་ཀྱིས་ཕབ་བསྒྱུར་དང་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་གནང་གི་རེད།

ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

XS
SM
MD
LG