ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཉི་མ། ༢༠༢༤/༠༥/༡༩

བོད་པའི་དངོས་རྙིང་གི་ཚོང་རྭར་མེ་སྐྱོན་བྱུང་ཡོད་པ།


ཉེ་དུས་འདི་ཟླའི་ཚེས་༡༧རེས་གཟའ་པ་སངས་ཀྱི་ཉིན་རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕྱོགས་ཀྱི་མངའ་སྡེ་ཀྱེར་ལའི་གྲོང་ཁྱེར་ཞིག་གི་ནང་བོད་པས་གཉེར་བའི་དངོས་རྙིང་གི་ཚོང་རྭར་མེས་སྐྱོན་བྱུང་ཡོད་ཅིང་། མེ་སྐྱོན་དེ་བཞིན་གློག་སྐུད་ཨ་མའི་གློག་སྐུད་ནས་མཆེད་པའི་མེ་ཚགས་ནས་འགོ་ཚུགས་ཡོད་པ་དང་། ས་གནས་བོད་མིའི་གནས་སྟངས་ལ་གཟིཌ་ཞིབ་གནང་རྒྱུར་གཟའ་ཟླ་བའི་ཉིན་བྷེང་ལོར་ནང་བཅའ་བཞུགས་གནང་མཁན་ལྷོ་སྤྱི་ཀརྨ་སེང་གེ་ལགས་ལ་ཕུན་ཚོེཌ་ཚེ་རིང་ལགས་ཀྱིས་མེ་སྐྱོན་གྱིས་གནོད་སྐྱོན་དོ་ཕོག་ཐེབས་པའི་བོད་མི་མཚམས་ཆོས་ལགས་ལ་ཞལ་དཔར་གྱི་བརྒྱུད་ནས་གནས་འདྲི་ཞུས་པའི་གནས་ཚུལ་དེ་གསན་གྱི་རེད།

ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

XS
SM
MD
LG