ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཕུར་བུ། ༢༠༢༤/༠༥/༣༠

ཕྲུ་གུ་བདུན་གྱི་ཕ་ཞིག་གིས་རང་ལུས་མེར་བསྲེགས།


རེས་གཟའ་ཕུར་བུའི་སྔ་དྲོར་བོད་མདོ་སྨད་རྔ་པ་ཁུལ་དུ་ཕྲུ་གུ་བདུན་གྱི་ཕ་ཞིག་གིས་བོད་ཀྱི་བདེན་དོན་འཐབ་རྩོད་ཀྱི་ཆེད་དུ་རང་ལུས་མེར་སྲེག་བཏང་སྟེ་རྒྱ་གཞུང་ལ་ངོ་རྒོལ་བྱས་ནས་འདས་གྲོངས་སུ་གྱུར་ཡོད་ཅིང་། དེའི་སྐོར་བཞུགས་སྒར་དྷ་རམ་ས་ལའི་ཀིརྟི་བྱེས་པ་གྲཱ་ཚང་གི་བོད་གནས་འབྲེལ་མཐུད་པ་ཀ་ཉག་ཚེ་རིང་ལགས་སུ་གནས་འདྲི་ཞུས་ཡོད་པ་རེད།

ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

XS
SM
MD
LG