ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་པ་སངས། ༢༠༢༤/༠༤/༡༩

རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ལྐོག་ཟ་རུལ་སུངས་ལ་ཁ་གཏད་ཀྱི་ལས་འགུལ་འོག་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་དམ་དྲག


བོད་ཀྱི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་དང་མང་གཙོ་འཕེལ་རྒྱས་ལྟེ་གནས་ཁང་གིས་ཉེ་ཆར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་ནང་ལྐོག་ཟ་རུལ་སུངས་ལ་ཁ་གཏད་ཀྱི་ལས་འགུལ་སྤེལ་བའི་ཆ་ཤས་སུ་བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཀྱི་དམར་ཤོག་ཏང་གི་ཚོགས་མི་དང་ལས་བྱེད་པ་༡༥ལ་ཕྱི་ཕྱོགས་ཀྱི་རང་བཙན་ཚོགས་པ་དང་འབྲེལ་བ་བྱས་པ་དང་ཏཱ་ལའི་ཤོག་ཁག་ལ་གནས་ཚུལ་མཁོ་སྤྲོད་དང་འབྲེལ་རོགས་དངུལ་སྤྲད་པ་ཟེར་བ་སོགས་ནག་ཉེས་བཙུགས་ཀྱི་ཡོད་པ་དེ་ནི་ལྐོག་ཟ་རུལ་སུངས་ལ་ཁ་གཏད་གཅོག་རྒྱུའི་མིང་གི་འོག་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་དམ་དྲག་བྱས་པ་ཞིག་རེད་ཅེས་སྐྱོན་བརྗོད་གནང་བའི་སྐོར་འདི་གའི་གསར་འགོད་བསྟན་འཛིན་བཟང་མོ་ལགས་ཀྱིས་གནས་ཚུལ་བཏང་བ་ཞིག་གསན་རོགས་གནང་།

XS
SM
MD
LG