ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཉི་མ། ༢༠༢༤/༠༥/༡༩

ད་ལོ་རེག་དུག་གི་ནད་ཨེ་ཙེ་ལ་གདོང་ལེན་གྱི་གོ་སྐབས་བཟང་པོ་ཡོད་པ།


རེག་དུག་གི་ནད་ཨེ་ཙེ་ དང་ནད་དེའི་ནད་བུ་HIV ལ་གདོང་ལེན་བྱེད་མཁན་སྒྲིག་འཛུགས་གྲགས་ཆེ་བ་ཞིག་གི་འགན་འཛིན་གྱིས་སྤྱི་ལོ་༢༠༡༥ལོ་དེ་བཞིན་གོ་སྐབས་བཟང་ཀྱང་དཀའ་ངལ་ལ་གདོང་ལེན་ཤུགས་ཆེ་བྱེད་དགོས་པའི་ལོ་གཅིག་ལ་འགྱུར་རྒྱུ་ཡིན་པ་བཤད་ཡོད་པ་དང་ ནད་ཡམས་དེ་ངོས་འཛིན་བྱུང་ནས་ལོ་༣༥ སོང་ཡོད་པ་དང་ད་ལྟའི་ཆར་རེག་དུག་གི་ནད་དེའི་ནད་འབུ་འགོས་ཡོད་པའི་ནད་པ་གྲངས་བྱེ་བ་གསུམ་ལྷག་ཡོད་པའི་སྐོར།

XS
SM
MD
LG