ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་པ་སངས། ༢༠༢༤/༠༥/༣༡

བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཉི་ཧོང་གི་སྲིད་བློན་ལ་འཚམས་འདྲི།


ཕྱི་ལོ་༢༠༡༤་ལོའི་ཉི་ཧོང་གི་རྒྱལ་ཡོངས་འོས་བསྡུ་ཆེན་མོ་སྐབས་སུ་སྐུ་ཞབས་ཤིན་ཛོ་ཨ་བྷེ་སླར་ཡང་ཉི་ཧོང་གི་སྲིད་བློན་ལ་འདེམས་ཐོན་བྱུང་བར་ བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་འཚམས་འདྲི་ཞུས་གནང་ཡོད་ཅིང་། ཟླ་བ་འདིའི་མགོ་སྟོད་དུ་སྲིད་བློན་ཨ་བྷེས་ཉི་ཧོང་གི་རྒྱལ་ཡོངས་འོས་བསྡུ་སྔ་སྣུར་གནང་བ་དང་སྦྲགས། ཁོང་གིས་གྲོས་ཚོགས་ཕྱིར་བསྡུས་བྱས་ནས་རྒྱལ་ཡོངས་འོས་བསྡུ་ཆེན་མོ་བྱས་པས། སྐུ་ཞབས་ཤིན་ཛོ་ཨ་བྷེ་མཆོག་གིས་སྣེ་ཁྲིད་གནང་བའི་སྲིད་དོན་ཚོགས་པར་འཐུས་མི་གྲངས་མང་གི་རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་ཡོད་པ་རེད།།

ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

XS
SM
MD
LG