ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཕུར་བུ། ༢༠༢༣/༡༡/༣༠

རྒྱ་ནག་གིས་ཨིན་ཡུལ་གྱི་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་ཞིག་ལ་ཝི་ས་དུས་ཐོག་ཏུ་སྤྲད་མེད་པ།


རྒྱ་ནག་ནང་ཆེད་བསྐྱོད་བྱེད་གྲབས་ཡོད་པའི་ཨིན་ཡུལ་གྱི་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་ཞིག་གིས་ཁོང་ནས་ཧོང་ཀོང་གི་དམངས་གཙོ་དོན་གཉེར་བའི་ངོ་རྒོལ་གྱི་ལས་འགུལ་ཐད་གྲོས་ཚོགས་ནང་བགྲོ་གླེང་རྣོ་ངར་ལྡན་པ་ཞིག་བྱས་པའི་རྐྱེན་གྱིས་རྒྱ་ནག་གིས་ཁོང་ལ་པི་ཅིན་དུ་བསྐྱོད་ཆོག་པའི་ཐོངས་མཆན་ཝི་ས་དུས་ཐོག་ཏུ་སྤྲད་མེད་པར་སོང་ ཁོང་དང་ཁོང་དང་ལྷན་དུ་ཕེབས་འཆར་ཡོད་པའི་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མིའི་ཚོགས་ཆུང་གིས་རྒྱ་ནག་ལ་བསྐྱོད་རྒྱུ་ཕྱིར་འཐེན་བྱས་ཡོད་པ་རེད།

XS
SM
MD
LG