ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཉི་མ། ༢༠༢༤/༠༤/༡༤

སི་རི་ཡའི་ས་མཚམས་གྲོང་ཁྱེར་ཁོ་ནན་ན་ཁ་ཆེ་དྲག་སྤྱོད་པས་འཇུ་བཟུང་བྱེད་པའི་ཉེན་ཚབས།


སི་རི་ཡའི་ས་མཚམས་གྲོང་ཁྱེར་ཁོ་ནན་ན་ཁ་ཆེ་དྲག་སྤྱོད་རུ་ཚོགས་ཀྱི་འཇུ་བཟུང་བྱེད་པའི་ཉེན་ཚབས་ཆེ་བའི་གནས་སྟངས་ཤིག་ཏུ་བསླེབས་ཡོད་པ་དང་གྲོང་ཁྱེར་དེ་དྲག་སྤྱོད་རུ་ཚོགས་ལ་ཤོར་བ་ཡིན་ན་མི་མང་པོ་དམར་གསོད་ཀྱི་ཆག་སྒོ་ཆེན་པོ་སྣེ་ཁྲིད་ཡོང་རྒྱུའི་འཇིགས་སྣང་ཆེན་པོ་བྱེད་དགོས་པ་ཞིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པའི་སྐོར་ རྒྱལ་སྤྱིའི་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ལ་ཐོན་པའི་གནས་ཚུལ་ཁག་ཅིག་རྒྱལ་མཚན་ཚེ་རིང་གིས་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་དང་ཕབ་བསྒྱུར་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་གི་རེད།

XS
SM
MD
LG