ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

ཨཕ་གྷ་ནིས་སྟན་གྱི་གཞུང་གསར་པ་དང་འབྲེལ་བ་ཡག་པོ་ཡོང་རྒྱུ་པ་ཀིས་སྟན་གྱི་རེ་བ་བྱེད་པ།


ཁྱིམ་མཚེས་ཡུལ་གྲུ་ཨཕ་གྷ་ནིས་སྟན་ནང་ཆིག་སྒྲིལ་གྱི་གཞུང་གསར་པ་བཙུགས་ཡོད་པ་དེ་ནི་ དམག་གི་འཐོར་ཞིག་ཏུ་གྱུར་བའི་ཡུལ་དེའི་ནང་ཞི་བདེ་དར་སྤེལ་དང་འགྲིགས་འཇགས་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་གསར་པ་ཞིག་འགོ་འཛུགས་བྱས་པ་ཞིག་དང་ ཡུལ་དེའི་ནང་ཞི་བདེའི་ཐབས་ལམ་གྱི་བརྒྱུད་རིམ་དེ་བས་མདུན་སྐྱོད་བྱ་རྒྱུར་ གང་དགོས་མཁོ་ཡོད་པ་དེ་མཁོ་སྤྲོད་བྱ་རྒྱུའི་གྲ་སྒྲིག་ཡོད་ལུགས་ པ་ཀིས་སྟན་གྱིས་བརྗོད་ཡོད་པ་སོགས་རྒྱལ་ས་ཨིས་ལ་མ་བྷརྡ་ནས་གསར་འགོད་པ་ཨ་ཡཛ་ གྷུལ་གྱིས་སྤེལ་བས་གནས་ཚུལ་དེ་ནམ་མཁའ་བསྟན་འཛིན་གྱི་ཕབ་སྒྱུར་དང་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་གི་རེད།

ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

XS
SM
MD
LG