ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཟླ་བ། ༢༠༢༤/༠༥/༢༠

ཨ་རིའི་སྲིད་སྲིད་བྱུས་ལ་བརྟེན་ནས་རྡུལ་ཕྲན་གྱི་ལས་གཞི་གཉེར་པ་ཡིན་ཚུལ་དག་འབུད་བྱས་ཡོད་པ།


བྱང་ཀོ་རི་ཡེའི་ཕྱི་སྲིད་བློན་ཆེན་གྱིས། འཛམ་གླིང་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་རྒྱས་འཛོམས་ཚོགས་ཆེན་ཐོག་གཏམ་བཤད་བྱས་པའི་ནང་། ཨ་མི་རི་ཀའི་གཞུང་གིས་བྱང་ཀོ་རི་ཡར་འཁོན་འཛིན་གྱི་སྲིད་བྱུས་འཛིན་པ་ལ་བརྟེན་ནས། བྱང་ཀོ་རི་ཡས་རྡུལ་ཕྲན་གྱི་ལས་གཞི་གཉེར་པ་ཡིན་པའི་དག་འབུད་བྱས་པ་དང་ཆབས་ཅིག འཛམ་གླིང་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་བདེ་འཇགས་ལས་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ལའང་སྐྱོན་བརྗོད་ཤུགས་ཆེ་བྱས་ཡོད་པ་བཅས་ཀྱི་སྐོར། གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་གི་ནང་ཐོན་པའི་གནས་ཚུལ་རྣམས། དཔལ་མོ་མཁས་གྲུབ་ཀྱིས་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་དང་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་གི་རེད།

XS
SM
MD
LG