ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་པ་སངས། ༢༠༢༤/༠༥/༣༡

བོད་རང་བཙན་སློབ་ཕྲུག་ཚོགས་པས་རང་གི་མ་འོངས་འཆར་འགོད་བྱེད་བཞིན་པ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།


ཨ་རིའི་གྲོང་ཁྱེར་ནིའུ་ཡོག་ནང་རྟེན་གཞི་བྱས་པའི་བོད་རང་བཙན་ཆེད་སློབ་ཕྲུག་གི་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པའི་རྒྱུན་ལས་དང་ལས་བྱེད་གསར་པ་ཚོས་ ཚོགས་པའི་ལས་དོན་བྱེད་ཕྱོགས་ལ་བསྐྱར་ཞིབ་བྱས་པའི་ཐོག་ནས་མ་འོངས་པར་འཛམ་གླིང་གི་གཞི་རིམ་དང་མཐོ་རིམ་ གཙུག་ལག་སློབ་གཉེར་ཁང་བཅས་ཀྱི་སློབ་ཕྲུག་ཚོས་བོད་དོན་ཐོག་དོ་སྣང་དང་འགན་འཁུར་ལེགས་པར་ལེན་བའི་ལས་དོན་འཆར་གཞི་འགོད་བཞིན་པ་དང་ཕྱོགས་མཚུངས་དེ་སང་རྒྱ་གཞུང་གིས་རྒྱབ་གཉེར་བྱེད་པའི་ཨ་རིའི་ཤེས་ཡོན་གྱི་ལྟེ་གནས་མང་པོར་གསར་འཛུགས་བྱས་པའི་ཁུང་རྩེའི་སློབ་གྲྭ་དེ་ཚོའི་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་དྲིལ་བསྒྲགས་ལ་གདོང་ལེན་བྱེད་ཀྱིཡོད་ཅེས་བོད་རང་བཙན་སློབ་ཕྲུག་ཚོགས་པའི་འབྲེལ་མཐུད་འགན་འཛིན་འབའ་ཡུལ་ཚེ་དཔག་ལགས་ཀྱིས་འདི་གའི་གཞོན་སྐྱེས་དང་ཤེས་ཡོན་གྱི་ལེ་ཚན་ནང་གླེང་མོལ་གནང་བ་དེ་གསན་གྱི་རེད།

XS
SM
MD
LG