ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ལྷག་པ། ༢༠༢༤/༠༢/༢༨

རྒྱ་ནག་ནང་འགོ་ཁྲིད་ལ་སྐྱོན་འཛུགས་བྱས་ན་དོ་དམ་བྱ་རྒྱུ་ལས་འོས་མེད་


རྒྱ་ནག་ནང་འགོ་ཁྲིད་ལ་སྐྱོན་འཛུགས་བྱས་ན་དོ་དམ་བྱ་རྒྱུ་ལས་འོས་མེད་
རྒྱ་ནག་ནང་འགོ་ཁྲིད་ལ་སྐྱོན་འཛུགས་བྱས་ན་དོ་དམ་བྱ་རྒྱུ་ལས་འོས་མེད་
རྒྱ་ནག་གི་རྒྱལ་སའི་ཉེན་རྟོག་པས་རྒྱ་ནག་གི་ལྷོ་ནུབ་ཀྱི་གྲོང་ཁྱེར་གྲུང་ཆིན་ནང་གི་གཞུང་འབྲེལ་དང་དམར་ཤོག་ཚོགས་པའི་འགོ་ཁྲིད་ཁག་ལ་སྐྱོན་འཛུགས་་བྱེད་མཁན་གསར་འགོད་པ་གཅིག་རང་གི་ནང་ནས་བཙན་ཁྲིད་བྱས་ཏེ་་བཀག་ཉར་བྱས་ཡོད་པ་དང་ དེ་ནི་གཞུང་གི་འགོ་ཁྲིད་ཁག་ལ་སྐྱོན་འཛུགས་བྱེད་མཁན་ཚོ་དོ་དམ་བྱེད་རྒྱུའི་ལས་འགུལ་གྱི་ཆ་ཤས་ཞིག་ཡིན་པའི་སྐོར་གསར་གནས་ཁག་གཞི་བཟུང་རྡོ་རྗེ་ཐོགས་མེད་ཀྱིས་གནས་ཚུལ་ཕྱོགས་བསྒྲིག་དང་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་རྒྱུ་
ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།
XS
SM
MD
LG